4ème Dan

  • GOOSSENS Patrick – Goshin-Jitsu & Tai-Jitsu / Kai-Jitsu Ryu (1501-5198-4)
  • LEISTERH Jean-Pol – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (1111-9054-4)
  • PESESSE Carmelo – Tai-Jitsu (0605-9062-4)
  • GOOSSENS Sebastien – Goshin-Jitsu & Tai-Jitsu / Kai-Jitsu Ryu