5ème Dan

  • DE GREVE Charles – Goshindo Tan’kyori (Self-Défense Rapprochée) (0306-2148-5)
  • YUKSEK Mustafa – WingTsun Kung-Fu  IMAF
  • GOOSSENS Sébastien – Goshin-Jitsu & Tai-Jitsu / Kai-Jitsu Ryu (1501-5198-5) FFKAMA-IMAF & WUKO