6ème Dan

  • MORGAN Phillip – Karate Goshin-Jitsu – Kick-Jitsu Ryu (1005 – 5126 – 6)
  • FERON Olivier – Karate-Jitsu / KARATE KICK-JITSU (1501-5128-6) FFKAMA-IMAF-WUKO